ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดงิ้วราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670082
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  670082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดงิ้วราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Ngiwrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านงิ้วราย
ตำบล :
  ยางช้าย
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  0861265858
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  veerachati07@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางช้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:51:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดงิ้วราย


นายสมส่วน ภูวงษ์ยางนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน