ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคำหยาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670083
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  670083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคำหยาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkamyard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหัวงิ้ว
ตำบล :
  คำหยาด
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11092478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำหยาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10:19:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคำหยาด


นางสรามล คำเขื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคำหยาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน