ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกพุทรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670084
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  670084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกพุทรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watcokputsha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกพุทรา
ตำบล :
  โคกพุทรา
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  035861475
โทรสาร :
  035861475
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจินดามณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกพุทรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:22:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกพุทรา


นางบังอร บำรุงผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน