ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670088
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  670088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทางพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthangpra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทางพระ
ตำบล :
  ทางพระ
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  0898319899
โทรสาร :
  0898319899
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  watthangphra61@atg.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทางพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทางพระ


นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน