ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าโขลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670090
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  670090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าโขลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthaklong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ่อแร่
ตำบล :
  บ่อแร่
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  0-3569-1488
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  watthaklong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนขุนอินท์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าโขลง


นางสาวจีรวัลย์ เทียนประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโขลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน