ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670091
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  670091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatwisetchaichan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านมะขาม
ตำบล :
  ไผ่จำศิล
อำเภอ :
  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14110
โทรศัพท์ :
  0-3563-2477
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 21:41:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ


นายสุรินทร์ หลาบขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน