ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวันอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670097
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  670097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวันอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  waswanuthis
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไผ่ดำ
ตำบล :
  ไผ่ดำพัฒนา
อำเภอ :
  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14110
โทรศัพท์ :
  0-3586-4303
โทรสาร :
  035864303
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ดำพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 08:50:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวันอุทิศ


นางสำเริง ยอดมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน