ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670102
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  670102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATMANAOWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน-
ตำบล :
  ศาลเจ้าโรงทอง
อำเภอ :
  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14110
โทรศัพท์ :
  0-3563-1888
โทรสาร :
  0-3563-1888
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  manao556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลเจ้าโรงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:29:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)


นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน