ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670104
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  670104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyangmanee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านม่วงเตี้ย
ตำบล :
  ม่วงเตี้ย
อำเภอ :
  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14110
โทรศัพท์ :
  035-610420
โทรสาร :
  035-610420
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2472
อีเมล์ :
  yangmaneewiset@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:58:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)


นายธีรวุธ จิระโภคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน