ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670109
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  670109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONWATNUMPU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านน้ำพุ
ตำบล :
  สี่ร้อย
อำเภอ :
  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14110
โทรศัพท์ :
  0-3566-9345
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพัฒนมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางจัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 16:07:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน