ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670115
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  670115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Huayrong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยโรง
ตำบล :
  ห้วยคันแหลน
อำเภอ :
  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยคันแหลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:28:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)


นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน