ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670117
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  670117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Obthom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านอบทม
ตำบล :
  ยี่ล้น
อำเภอ :
  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14110
โทรศัพท์ :
  0-3562-9043
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค.2471
อีเมล์ :
  obthom.rr@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยี่ล้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:59:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)


นายวิทยา มีสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน