ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670119
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  670119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยคล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaykla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสาวร้องไห้
ตำบล :
  สาวร้องไห้
อำเภอ :
  วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14110
โทรศัพท์ :
  035-949812
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤศจิกายน 2496
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนวิเศษเมืองทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวร้องไห้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า


นายสมนึก คำแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน