ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกษทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670130
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  670130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกษทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watketthog
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเกษทอง
ตำบล :
  สามโก้
อำเภอ :
  สามโก้
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14160
โทรศัพท์ :
  0-3569-7079
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ,มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสามโก้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสามโก้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:51:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกษทอง


นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน