ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670132
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  670132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองถ้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongthum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองถ้ำ
ตำบล :
  มงคลธรรมนิมิต
อำเภอ :
  สามโก้
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14160
โทรศัพท์ :
  0-3569-7427
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  nongthum.4@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสามโก้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสามโก้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 07:12:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ


นายวิสุทธิ์ โตปิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน