ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670134
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  670134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าชุมนุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthachumnum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าชุมนุม
ตำบล :
  โพธิ์ม่วงพันธ์
อำเภอ :
  สามโก้
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14160
โทรศัพท์ :
  0-3562-9034
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  school.thachumnum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสามโก้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ม่วงพันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม


นางสารี่ คงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน