ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670142
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  670142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเตาเหล็ก
ตำบล :
  ศรีพราน
อำเภอ :
  แสวงหา
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14150
โทรศัพท์ :
  0-3587-0313
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2478
อีเมล์ :
  bk2558@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีพราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:39:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านแก


นางชนาลักษณ์ โคงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน