ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670144
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  670144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonkrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดอนกร่าง
ตำบล :
  บ้านพราน
อำเภอ :
  แสวงหา
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14150
โทรศัพท์ :
  0-3564-5111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2511
อีเมล์ :
  bandonkrang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านพราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15:52:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)


นายสมชัย ยิ้มช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน