ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670151
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  670151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประสิทธิวิทยาฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prasittiwittiya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยไผ่เหนือ
ตำบล :
  ห้วยไผ่
อำเภอ :
  แสวงหา
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14150
โทรศัพท์ :
  0-3587-0027
โทรสาร :
  0-3587-0027
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕
อีเมล์ :
  prasittiwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:04:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ


นายสุทน ไม้ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน