ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670158
รหัส Smis 8 หลัก :
  15010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  670158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแก้วกระจ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkeawkrachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแก้วกระจ่าง
ตำบล :
  สีบัวทอง
อำเภอ :
  แสวงหา
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14150
โทรศัพท์ :
  035870455
โทรสาร :
  035870455
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2480
อีเมล์ :
  keawkrachang@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง


นางอัญชลี ชูจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน