ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670163
รหัส Smis 8 หลัก :
  15012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  670163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชสถิตย์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rachasathit Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  ราชสถิตย์
อำเภอ :
  ไชโย
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14140
โทรศัพท์ :
  035862404
โทรสาร :
  035862404
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 ก.ค. 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราชสถิตย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 12:48:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา