ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1015670166
รหัส Smis 8 หลัก :
  15012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  670166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ทอง(จินดามณี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phothongjindamanee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน2
ตำบล :
  อ่างแก้ว
อำเภอ :
  โพธิ์ทอง
จังหวัด :
  อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ :
  14120
โทรศัพท์ :
  0-3569-1828
โทรสาร :
  035691223
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2594
อีเมล์ :
  Phothong_jinda@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ทอง (วัดศีลขันธารา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13:31:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)


นายมงคล บกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน