ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490039
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  490039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกโพธิกุญชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchokphotikunchon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านตะลุง
ตำบล :
  ตะลุง
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036656488
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 เมษายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำลพบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะลุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:29:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร


นายสมชาย เชิดโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน