ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490094
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  490094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังไผ่
ตำบล :
  ดงมะรุม
อำเภอ :
  โคกสำโรง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15120
โทรศัพท์ :
  036428130
โทรสาร :
  036708231
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะวันศรีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงมะรุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  58 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:12:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังไผ่


นายคุณานนท์ เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน