ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490141
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  490141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขายายกะตา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhoayaikata
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองเต่า
ตำบล :
  ชัยนารายณ์
อำเภอ :
  ชัยบาดาล
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15130
โทรศัพท์ :
  036426109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2512
อีเมล์ :
  joomiko@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชัยนารายณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:39:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา


นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายกะตา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน