ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490146
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  490146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBankorang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเกาะรัง
ตำบล :
  เกาะรัง
อำเภอ :
  ชัยบาดาล
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15130
โทรศัพท์ :
  036794043
โทรสาร :
  036794043
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  korang_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:19:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะรัง


นางสุภาพ สุริยาอารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน