ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490154
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  490154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะนาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantamanow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่ามะนาว
ตำบล :
  ท่ามะนาว
อำเภอ :
  ชัยบาดาล
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15130
โทรศัพท์ :
  0818115865
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ามะนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:16:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว


นายศุภกิจ สิงหพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน