ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวชุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490159
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  490159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBAUCHUM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบัวชุม
ตำบล :
  บัวชุม
อำเภอ :
  ชัยบาดาล
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15130
โทรศัพท์ :
  036793175
โทรสาร :
  036793175
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ธันวาคม 2442
อีเมล์ :
  buachum53@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีศรีตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:41:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวชุม


นายวินัย สินธุไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน