ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490166
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  490166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphongam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองยายโต๊ะ
ตำบล :
  หนองยายโต๊ะ
อำเภอ :
  ชัยบาดาล
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15130
โทรศัพท์ :
  036794294
โทรสาร :
  036794294
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  tham.hongkamdee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยายโต๊ะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:35:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม


นายธรรมนูญ หงษ์คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน