ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490172
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  490172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannogkowithaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองโก
ตำบล :
  ซับตะเคียน
อำเภอ :
  ชัยบาดาล
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15130
โทรศัพท์ :
  036423670
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  nonggovitaya@thai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:39:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา


นายวินัย ป้อมดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน