ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490173
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  490173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุนทรเทพคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsuntornthepkhiri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหินเพลิง
ตำบล :
  ศิลาทิพย์
อำเภอ :
  ชัยบาดาล
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15130
โทรศัพท์ :
  0897414535
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  watsuntornthep@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศิลาทิพย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14:38:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี


นายวินัย พรรณรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน