ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490197
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  490197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  singhalerkprasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางมะยม
ตำบล :
  บางลี่
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  036622578
โทรสาร :
  036622578
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 /8/2467
อีเมล์ :
  Singhalerk@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2562 เวลา 13:38:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์


นายวรรณะ กุดเปล่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน