ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490209
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  490209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watyoud
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านโพธิ์ประทวน
ตำบล :
  หัวสำโรง
อำเภอ :
  ท่าวุ้ง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15150
โทรศัพท์ :
  0818527605
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/10/2481
อีเมล์ :
  pr.mana@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าวุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2560 เวลา 23:34:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยวด


นางนงลักษณ์ ไล้ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน