ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพึ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490233
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  490233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางพึ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangphung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางพึ่ง
ตำบล :
  มหาสอน
อำเภอ :
  บ้านหมี่
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15110
โทรศัพท์ :
  03644359
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรวงกฎ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาสอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางพึ่ง


นายสมชาย สุขสด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน