ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดีลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490276
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  490276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดีลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandeelang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดีลัง
ตำบล :
  ดีลัง
อำเภอ :
  พัฒนานิคม
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15220
โทรศัพท์ :
  036422019
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ก.ค. 2464
อีเมล์ :
  bandeelang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดีลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2561 เวลา 14:55:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดีลัง


นายสมเกียรติ มาลาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดีลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน