ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490278
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  490278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbankaengsuaten School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแก่งเสือเต้น
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  พัฒนานิคม
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15140
โทรศัพท์ :
  036494360
โทรสาร :
  036494360
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  bksuat,pat@gmail,com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:37:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น


นางวรรณวิมล ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน