ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490281
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  490281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ซอย 19 สาย 2 ขวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  soy19soi2kwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยแก้วสามัคคี
ตำบล :
  ชอนน้อย
อำเภอ :
  พัฒนานิคม
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15140
โทรศัพท์ :
  0812901616
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  soi19sch@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชอนน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:39:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา


พันจ่าเอกวีระ ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน