ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490294
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  490294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  namsudwilaiprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านน้ำสุด
ตำบล :
  น้ำสุด
อำเภอ :
  พัฒนานิคม
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15140
โทรศัพท์ :
  036426116
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  namsud.lopburi2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำสุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์


นางสาวบุษยากร อุบลพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน