ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490297
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  490297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะนาวหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  manawwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านมะนาวหวาน
ตำบล :
  มะนาวหวาน
อำเภอ :
  พัฒนานิคม
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15140
โทรศัพท์ :
  036490145
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2485
อีเมล์ :
  manowwan.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะนาวหวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะนาวหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน