ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490301
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  490301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsisubsricharoenthum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหมู่บ้านสี่ซับ
ตำบล :
  ห้วยขุนราม
อำเภอ :
  พัฒนานิคม
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18220
โทรศัพท์ :
  036426099
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2513
อีเมล์ :
  sisubschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยน้ำหวาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยขุนราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2561 เวลา 12:43:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม


นายสุรศักดิ์ จันทร์ภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน