ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ากรวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490307
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  490307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ากรวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthakruad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่ากรวด
ตำบล :
  แก่งผักกูด
อำเภอ :
  ท่าหลวง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15230
โทรศัพท์ :
  0874085072
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งผักกูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09:26:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ากรวด


นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน