ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490310
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  490310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpadoo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองประดู่
ตำบล :
  หนองผักแว่น
อำเภอ :
  ท่าหลวง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15230
โทรศัพท์ :
  036790642
โทรสาร :
  036790642
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  msm_spp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มท่าหลวงสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองผักแว่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองประดู่


นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน