ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490328
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  490328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคลอง
ตำบล :
  มหาโพธิ
อำเภอ :
  สระโบสถ์
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15240
โทรศัพท์ :
  0959473473
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  info@banklong.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาโพธิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:47:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลอง


นายวิชชา เกียรติศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน