ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังแขม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490330
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  490330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังแขม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังแขม
ตำบล :
  นิยมชัย
อำเภอ :
  สระโบสถ์
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15240
โทรศัพท์ :
  0932670451
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  banwangkham@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิยมชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:11:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังแขม


นายวันชัย ชอบค้าขาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแขม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน