ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490334
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  490334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งท่าช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungthachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งท่าช้าง
ตำบล :
  ทุ่งท่าช้าง
อำเภอ :
  สระโบสถ์
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15240
โทรศัพท์ :
  036647192
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ส.ค.2481
อีเมล์ :
  thachang_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สภาตำบลทุ่งท่าช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:43:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน