ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490335
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  490335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-Huaiyai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยใหญ่
ตำบล :
  ห้วยใหญ่
อำเภอ :
  สระโบสถ์
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15240
โทรศัพท์ :
  036787524
โทรสาร :
  036787524
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2482
อีเมล์ :
  banhuaiyai98@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งท่าช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2563 เวลา 21:46:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่


นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน