ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุกะชัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490353
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  490353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุกะชัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pukachad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านพุกะชัด
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  โคกเจริญ
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15250
โทรศัพท์ :
  036490130
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2532
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 11:31:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุกะชัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกะชัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน