ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490354
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  490354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกแสมสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoksamaesan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกแสมสาร
ตำบล :
  โคกแสมสาร
อำเภอ :
  โคกเจริญ
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15250
โทรศัพท์ :
  036787727
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกแสมสาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:39:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร


นายสมพร คล้ายวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน