ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490358
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  490358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเยี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thayiam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าเยี่ยม
ตำบล :
  ลำสนธิ
อำเภอ :
  ลำสนธิ
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15190
โทรศัพท์ :
  0895040129
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   22 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  bty.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำสนธิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 14:22:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม


นายประดิษ ภูนบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน