ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490367
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  490367
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่านไทยล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandanthailom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านซับสมบูรณ์
ตำบล :
  ซับสมบูรณ์
อำเภอ :
  ลำสนธิ
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
   1519
โทรศัพท์ :
  036426618
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม


นายจำเริญ รัตนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน